Доклад на американското разузнаване описва 5 шокиращи сценария за бъдещето на света

Доклад на американското разузнаване описва 5 шокиращи сценария за бъдещето на света

Поредният доклад на Националния съвет към разузнавателната общност на САЩ “Глобалните тенденции до 2040 г. в един все по-оспорван свят“ насочва вниманието към това, че основният фактор, който ще оказва влияние върху световните процеси през следващите две десетилетия, ще бъдат „големите демографски промени“.

Светът остарява, а Европа и Източна Азия ще остареят по-бързо от другите части на света, и това ще има отрицателно въздействие върху икономическия растеж. За разлика от това, някои развиващи се страни в Латинска Америка, Южна Азия, Близкия изток и Северна Африка ще се възползват от увеличаването на своето население в трудоспособна възраст. „С промяната на глобалните демографски тенденции е почти сигурно че, това ще изостри неравенствата в икономическите възможности“.

В доклада има разсъждения и за „пандемията“. Авторите на доклада й приписват следното:

– стагнация в икономическите тенденции;
– възход на национализма;
– задълбочаване на неравенството;
– загуба на доверието в правителствата;
– показателна слабост на международни организации като ООН и СЗО;
– увеличаване на възможностите на неправителствените организации.

Бъдещето, както е изобразено в този отворен документ от американските разузнавачи, се свежда до пет сценария. Глобалните предизвикателства ще станат по-сериозни – от промените на климата и болестите до финансовите кризи и предизвиканите от човека техногенни катастрофи. Това ще засегне всеки регион и всяка държава. Миграцията ще продължи да нараства, която е нараснала със сто милиона души за 20 години, и това ще засегне както страните, от които идват мигрантските потоци, така и страните, в които те ще пристигнат.

Обществата, държавите и международната система ще стават все по-фрагментирани и хората ще стават все по-разделени. Това ще доведе до дисбаланс в международната система.

Вътре в самите държави ще се увеличава разликата между изискванията на хората и възможностите на правителствата и корпорациите. Уличните протести ще се провеждат на различни места – от Бейрут до Брюксел и Богота.

Авторите на доклада на Националния съвет към разузнавателната общност на САЩ предлагат да се обърне внимание на параметрите на демографията, на околната среда, на икономиката и технологичното развитие, защото те ще определят контурите на бъдещия свят.

Към 2040 г. в градовете ще живеят две трети от световното население и урбанизацията не означава, че тя непременно ще подобрява качеството на живот. Африка на юг от Сахара ще дава около половината, а Южна Азия около една трета от ръста на бедното градско население.

Проблемите на бедността, които от високите трибуни на ООН бяха обещали да разрешат преди повече от 20 години (програмата „Целите на хилядолетието“ с дневен ред програмата за устойчиво развитие), не само че, не са разрешени, но и са влошени. Мащабът на отсъствието на образование, достъпът до медицинските услуги и жилища нараства и ще продължи да расте.

В раздела за динамиката на международната система основното внимание на авторите на доклада е съсредоточено върху конфронтацията между Китай и САЩ. Най-голямата изгода от тази конфронтация ще могат да извлекат ЕС, Индия, Япония, Русия и Великобритания. А Северна Корея и Иран, според авторите на доклада, които защитават своите интереси, ще добавят още повече несигурност към международната ситуация.

Има смисъл да се цитира целия фрагмент за Русия, за да разберем отношението на разузнавателната общност на САЩ към Русия и нивото на аналитичност, установено в тази общност.

„Русия вероятно ще остане държавата-разрушителка за много или за следващите две десетилетия, дори ако материалните й възможности намаляват в сравнение с другите големи играчи. Предимствата на Русия, включително значителните конвенционални въоръжени сили, оръжията за масово унищожение, енергийните и минерални ресурси, огромната география и готовността й да използва сила в чужбина, ще й позволят да продължи да играе ролята на силов посредник в постсъветското пространство, а понякога и извън него.

Москва ще продължи да се опитва да задълбочава разногласията на Запад и да поправи отношенията си в Африка, Близкия изток и другаде. Русия вероятно ще установи господстващо военно положение в Арктика, тъй като все повече страни увеличават своето присъствие в този регион.

Въпреки лошия инвестиционен климат, голямата си зависимост от износа на суровини с потенциално нестабилни цени и малката си икономика, от Русия се очаква да осигури около 2% от световния брутен вътрешен продукт (БВП) през следващите две десетилетия. При това Русия ще може да се бори за проектиране и поддържане на своето влияние в глобален мащаб … Намаляването на енергийната зависимост на Европа от Русия чрез възобновяемите енергийни източници или чрез диверсификацията на доставчиците на газ ще подкопае приходите и мощта на Кремъл, особено ако това намаление не успее да бъде компенсирано от износа за потребителите в Азия“.

Докато глобалните международни организации, включително ООН, Световната банка и СТО, вървят към упадък, активността на неправителствените организации, религиозните групи, големите компании и други неправителствени участници се увеличава. Авторите на доклада смятат, че лидерството на Запада в международните организации ще бъде изравнено заради това, че Русия и Китай ще подкопават западните инициативи.

Въпреки желанието на водещите сили да избегнат една мащабна война, рискът от голям междудържавен конфликт ще се увеличава заради появата на новите технологии, разширения спектър от цели, големия брой на активните участници и по-сложната динамика за сдържане на противника.

Основанията за тероризъм няма да изчезнат никъде, както и той самият никъде няма да изчезне …

В резултат на това докладът предлага пет сценария. „Три от тях изобразяват бъдещето, в което международните предизвикателства постепенно ще стават все по-сериозни, а взаимодействието до голяма степен ще се определя от съперничеството между САЩ и Китай. В сценария „Възраждане на демокрациите“ САЩ остават като ръководна сила в този процес. В „Светът в дрейф“ Китай ще е водеща сила, но не и доминираща в световен мащаб, а в „Конкурентно съжителство“ САЩ и Китай ще процъфтяват и ще се конкурират за това кой да е световния лидер.

Другите два сценария предполагат по-радикални промени. Те произтичат от особено сериозните глобални разминавания. Съперничеството между САЩ и Китай заема по-малко централно място в тези сценарии, тъй като и двете държави ще трябва да се справят с по-големите глобални предизвикателства“.

Общият тон на този доклад е загриженост от упадъка на западноцентричната международна система.

Ако в двата предишни доклада на Националния съвет към разузнавателната общност на САЩ се говореше за многополярност, то в новия доклад (от март 2021 г.) тази концепция изчезна някъде между редовете.

Източник „Труд

Превод Павел Павлов