Банкерските магии: 3 лв. за внасяне по сметка, 6 лева за теглене на пари в брой

Банкерските магии: 3 лв. за внасяне по сметка 6 лева за теглене на пари в брой

Банките продължават да вдигат таксите си. Като най-голямо повишение ще има при работа с пари в брой.

От 28 март Банка ДСК вдига таксите за теглене и внасяне на пари в брой от граждани. Таксата за теглене на пари от офис на банката с предварителна заявка ще стане 0,6% от сумата, но не по-малко от 6 лв. Тази такса ще важи и за теглене на по-малки суми от например 500-600 лв. Сега таксата за теглене на суми под 2000 лв. е само 0,5% от средствата, но не по-малко от 5 лв.

При теглене на чуждестранна валута от офис на банката таксата също ще бъде увеличена, като ще стане 0,7%, но не по-малко от 3 евро.

По-високи ще бъдат и таксите за внасяне на пари в брой от граждани по техни сметки в офис на Банка ДСК. Таксата ще стане 0,2% от сумата, но не по-малко от 3 лв. и не повече от 300 лв. Сега за внасяне на суми до 3000 лв. таксата е само 2 лв. А ако човек иска да внесе пари по чужда сметка, таксата става 0,55% от сумата, но не по-малко от 5,50 лв.

Най-често Банка ДСК първа вдига някои от своите такси, а след това и други банки следват примера й. Например Банка ДСК въведе такса при теглене от банкомат, която не е фиксирана, а е процент от сумата – 0,15%. След това такава такса беше въведена и от други банки. Именно Банка ДСК първа въведе и такса за внасяне на пари на банкомат.

ОББ вече обяви, че също увеличава някои от таксите си за внасяне на пари в брой от граждани в офис на банката. Таксата за внасяне на пари в брой от гражданин по сметка на фирма ще стане 0,4% от сумата, но не по-малко от 4,50 лв. Сега таксата за същата услуга е 0,3% от сумата, но не по-малко от 4 лв. Промяната ще влезе в сила от 4 април.

Таксата на ОББ за междубанков превод, нареден в офис на банката от гражданин, който носи пари в брой, ще стане 1% от сумата, но не по-малко от 10 лв. В момента тази такса е 0,8% от сумата, но не по-малко от 8 лв. ОББ вдига и таксите за банкови преводи на бизнес клиенти.

Банка ДСК също вдига таксите си за банкови преводи, извършвани от граждани. Например таксата за банков превод, нареден в офис с пари в брой, ще стане 1% от сумата, но не по-малко от 12 лв.

ДСК вдига и таксите за обслужване на сметки на граждани. Ежемесечната такса за обслужване на стандартна разплащателна сметка с дебитна карта към нея ще стане 2,60 лв., при 2,50 лв. в момента. Ако към сметката няма дебитна карта, таксата нараства от 4 лв. на 4,50 лв. Промяната ще влезе в сила от 28 март.

Същите стават и таксите за разплащателни сметки „Фамилия“, както и за сметки на земеделски производители. Месечната такса по безсрочните влогове на граждани пък нараства на 3,50 лв., при 2 лв. в момента.

За справка какви са наличностите ви по банкова карта чрез банкомат в страната Банка ДСК ще взима по 0,60 лв., при 0,50 лв. в момента. За справка на банкомат в чужбина таксата става 1,50 лв.

Такса и за средства по депозит!?

Така например влогове в Пощенска банка, които са спрени от продажба преди повече от 5 години, ще бъдат преоформени в спестовни сметки.

Пощенска банка въвежда такса и за пари на граждани по някои депозити, показа проверка на „Труд“. Сава въпрос за депозити, които са спрени от продажба преди повече от 5 години, в които за повече от 5 години наличните средства са под минимално изискваните за съответния депозит и по които не са извършвани трансакции по нареждане на клиента.

Тези депозити ще бъдат преоформени в спестовна сметка без дебитна карта на името на същия титуляр и в същата валута. Номерът на сметката (IBAN) ще бъде запазен. За тези спестовни сметки ще се плаща стандартната такса на Пощенска банка от 3,5 лв. на месец. Промяната ще стане факт от 12 април.

Труд, Глас нюз бг