Доц. Горнев от болница Лозенец с отворено писмо за решението на КПКОНПИ

Доц. Горнев от болница Лозенец с отворено писмо за решението на КПКОНПИ

ОТВОРЕНО ПИСМО
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото бих искал да изразя своята позиция по тиражираната в медийното пространство информация и Решението на КПКОНПИ, с което се твърди, че съм в конфликт на интереси.

До този момент до мен официално не е стигнало Решение на КПКОНПИ, не съм запознат със съдържанието му и от медиите разбирам за това Решение.

Факт е, че в качеството ми на изпълняващ длъжността изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ до провеждане на конкурс съм обект на чести проверки от различни институции. Приемам това като признак на държавност и желание за добра работа на институциите. Встъпвайки в длъжност установих, че натрупаните проблеми в болницата не са никак малко. Полагам всички усилия да “изкупя” пред обществото “греховете” през годините, създавайки добра организация и ред в МБАЛ “Лозенец”, но има и такива, които отказвам да поема, просто защото това е извън моите правомощия.

Подхождам с пълно разбиране към интереса и вниманието както към това всяко мое действие да се гледа “под лупа“, така и към това да бъда атакуван. Винаги съм откликвал и съм подавал достоверна и пълна информация относно всяко мое действие и решение, което съм взимал като изпълняващ длъжността изпълнителен директор както пред институциите, така и пред медиите и обществото.

Поради факта, че съм запознат само от медиите и не съм получил все още Решение на КПКОНПИ, не мога да коментирам нито съдържанието му, нито мотивите на комисията. След като се запозная с Решението, ако се налага, ще го оспоря пред компетентния български съд по съответния процесуален ред.

Изненадан съм, че преди да ми бъде връчено Решението, в медийното пространство се появява информация за него. Искрено се надявам това да не е породено от факта, че се предполага съвсем скоро да бъде обявен конкурс за Съвет на директорите на МБАЛ “Лозенец“, и целта е да ме дискредитира като потенциален кандидат. Считам, че така представена информация в медиите нарушава презумпцията за невиновност и моите права.

Вярно е, че срещу мен е подаден сигнал в КПКОНПИ, по който е образувано производство, така както законът повелява. Аз не съм запознат с автора, но предвид ежедневната ми работа в името на изчистване на името и имиджа на болницата, преустановяването на нерегламентирани практики и отправените към мен “предупреждения”, че ще бъде подаден сигнал срещу мен, съм го очаквал.

На 27.10.2021 г. получих „Покана за изслушване“ в КПКОНПИ за 03.11.2021 г. След депозирано заявление от моя страна на 02.11.2021 г., съобразено със сроковете в закона, ми беше даден достъп до доказателствата, които са събрани по реда на ЗПКОНПИ, още на същата дата – 02.11.2021 г. Обръщам внимание, че достъп до документите ми се дава в 15.00 часа на 02.11.2021г., а изслушването ми е насрочено за 10.00 часа на 03.11.2021 г.

Поради кратките срокове бях поставен в обективна невъзможност да се явя на т.нар. изслушване пред комисията. Няма как за по-малко от ден да се запозная с документите и да бъда изслушан по тях, а не ми беше дадена възможност за друга дата, въпреки че производството го позволява и съм заявил желание в тази посока.

По същество не мога да коментирам Решението, както вече уточних. Но, поради големия интерес и предвид информация в медиите, ще си позволя да изложа следното:

1. Твърди се, че ми е наложена глоба за това, че не съм се самотвел от заседание на Съвета на директорите, проведено на 05.07.2021 г., на което съм гласувал „за“ да бъда освободен от длъжност „Началник клиника по хирургия“ и по този начин съм действал в свой частен интерес. Принципно, дори и твърдението да беше вярно, гласуването „за“ освобождаването ми като Началник клиника, не би представлявало конфликт на интереси, тъй като не е налице частен интерес, напротив, налице е отказ от такъв.

2. Относно твърденията, че съм сключил договор сам със себе си, всъщност мой работодател по този договор е СУ “Св. Климент Охридски“, поради факта, че МБАЛ “Лозенец” с Решение на МС е определена за университетска. След като се запозная със становището на Комисията, ако се налага, ще го оспоря пред компетентния български съд по съответния процесуален ред. Но едновременно с това искам да подчертая, че аз съм взел решението и заставам твърдо зад него, въпреки голямото натоварване – да продължа да практикувам своята професия и да работя в полза на пациентите, да продължа хирургичната си дейност и същевременно да изпълнявам добросъвестно задълженията си като изпълнителен директор.

В допълнение, моралният ми дълг не позволява да остана безучастен към съдбата на пациентите и да преустановя практиката си, имайки предвид и претоварването на всички служители в МБАЛ “Лозенец”, поради натиска върху болницата във връзка с високите нива на прием на тежко болни пациенти с Ковид-19.

Щом получа Решението на КПКОНПИ, ако съдържанието му е аналогично с тиражираното в медиите, ще се обърна към компетентния български съд, ще изчакам решението му и ще изпълня това, което то повелява. До тогава няма да позволя името ми да бъде дискредитирано. Считам, че за пореден път се прави опит да бъде предизвикан скандал около МБАЛ “Лозенец” и подчертавам, че изкуственото му създаване няма да ни отведе в правилната посока.

С УВАЖЕНИЕ:
РАДОСВЕТ ГОРНЕВ