Искат да го махат, но за какво служи „Златния талон“ на КАТ?

Искат да го махат но за какво служи "Златния талон" на КАТ?

Какво представлява т.нар. златен талон на КАТ, как водачът може да се сдобие с него и най-важното – какви привилегии носи той на притежателя му?

Този вид документ в законовите и подзаконовите нормативни актове се нарича контролен талон „Водач на МПС без наказания“. Той се издава от Пътна полиция след изрично поискване от водача с подадено заявление и платена такса от 2 лева (без банковите комисиони). Шофьорът може да се получи златен талон само в два случая:

Когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години

ИЛИ

Когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата за период 6 години след влизане в сила на Наредба № IЗ-2539 (тя бе обнародвана през февруари 2013 г.).

Тук се включват не само нарушенията, по които има издадени актове, но и фишовете, включително електронните. Другото важно нещо е, че наложените по тях глоби трябва да са платени, за да се кандидатства за такъв контролен талон.

По принцип интересът към придобиването на златен талон, който всъщност е розов на цвят, не е голям. Едва около 5 % от шофьорите в София притежават такъв документ. Причината невинаги е в това, че почти всички имат поне по едно нарушение, което им пречи да кандидатстват. Не са малко хората, които предпочитат да си спестят нервите пред гишетата на КАТ.

Не са малко обаче и онези, които си вадят златен талон, защото смятат, че той служи като щит срещу КАТ и ще ги отърве от всякакви глоби, наказателни постановления и пр.

Привилегиите, които носи този талон, обаче не са големи. Той не те спасява от глобите и отнемането на книжката, налагани с наказателни постановления по Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Спасява те единствено от отнемане на контролни точки само при първо нарушение. И тук обаче има изключения – това не важи, ако са те хванали да караш с алкохол или ако откажеш проба за алкохол и/или наркотици.

Тоест ако те хванат да минеш на червено или да караш без колан и др. ще понесеш санкцията си, ще се разделиш със златния талон, но ще запазиш максимума от 39 точки в контролния талон. Но за алкохол и отказ от проверка, ще понесеш цялата тежест на закона, независимо от притежаването на розово картонче.

След като водачът е хванат в някакво нарушение, златният талон му се отнема и се заменя с обикновен – син. След това трябва да чака нови 6 години, ако иска нов.

До влизането в сила на споменатата по-горе Наредба Iз-2539 през февруари 2013 г. картончето даваше привилегия на притежателя му да не губи точки при хващането му независимо за какво нарушение, вкл. за алкохол. Той понасяше санкцията по ЗДвП като и тогава златният талон се отнемаше и се заменяше със син. След това нарушенията, за които се режат точки, бяха редуцирани от 25 на 14. Макар редактирана, в действащата сега наредба бодат очите няколко неща.

Първо, посочени са три хипотези, при които се отнема златният талон: употреба на алкохол, повторна употреба на алкохол, отказ за алкохолна проба и тест за наркотици. Да, но ако един водач е заловен веднъж пиян, той вече няма да е притежател на златен, а на обикновен талон. Така че няма как да ти се вземе златния талон заради това, че повторно те хващат пиян зад волана.

Другият фрапиращ пропуск е, че не е посочено изрично, че златен талон се отнема и при установена употреба на наркотични вещества от страна на водача.

Златният талон струва 2 лева

Златният талон се получава от областната служба на КАТ, в която шофьорът се води на отчет. Струва 2 лева, колкото е и таксата за обикновен талон. Ако ви пратят на банково гише да платите, попитайте дали не може превеждането на таксата да стане с ПОС устройство, каквото трябва да имат всички подразделения на КАТ. Така ще си спестите банковите такси, които оскъпяват картончето.

За да се сдобие един водач със златен талон, трябва да подаде заявление по образец до териториалното звено на КАТ, където се води на отчет. Преди това служителите на гишето правят справка кога са били последните му нарушения. Това става след представянето на лична карта, шофьорска книжка и талон. Неудобството е, че макар и с толкова напреднали технологии, КАТ си остава крайно остаряла система, която не позволява например по интернет сам човек да си направи справката и да провери дали има право на златен талон. За да разбере това, трябва да изгуби известно количество време и да се разходи до Пътна полиция.

След като шофьорът придобие златен талон, синият се отнема, защото той на практика го замества. В него обаче не се отбелязва максималния размер от 39 контролни точки. Този талон върви със свидетелството. Затова при подмяна на шофьорската книжка на водач, притежаващ контролен талон „Водач на МПС без наказания“, се издава и нов златен талон.


Публикувана

в

Тема: