Изкуственият интелект ще принуди човечеството да разрешава конфликти чрез дипломатически средства

Изкуственият интелект ще принуди човечеството да разрешава конфликти чрез дипломатически средства

Позволете ми да направя малка прогноза за това как изкуственият интелект (ИИ) ще може да окаже безценна услуга на човечеството чрез прекратяване на въоръжени конфликти на Земята. В крайна сметка обаче всичко зависи от самото човечество. (esoreiter.ru)

В допълнение към способността за бързо извършване на изчисления, симулиране на събития и подпомагане на учените да правят открития, изкуственият интелект (AI) ще може да „вижда“ няколко (или може би десетки) стъпки напред. Разбира се, сред хората има и такива уникални, но AI ще направи това много по-бързо.

Освен това ИИ ще притежава огромен набор от актуална информация за живота на обществото, която ще се актуализира всяка секунда. Никакви системи за защита на данните няма да са пречка за него. Скоростта и гъвкавостта ще бъдат огромни ползи от AI.

ИИ ще принуди човечеството към мир

Човечеството ще може да получи огромни ползи от „сътрудничеството“ с изкуствен интелект .

Като се има предвид, че ИИ ще види много тенденции в обществото с много крачки напред, той ще свърши добра работа за определяне на възможната поява на горещи точки на планетата. Той ще може да съобщава тази информация своевременно на всички, което няма да позволи на някои държави да разгърнат своите игри в територии, които не им принадлежат и да се намесват във вътрешните им дела.

Със сигурност не всички държави с радост ще приемат подобна иновация, но е малко вероятно те да могат да се противопоставят на това, тъй като глобалното информационно пространство е достъпно за всички, особено за ИИ.

На теория съвременният свят наистина се нуждае от такъв „проницателен контролер“, но само под никакъв предлог не трябва да му се дава възможност да взема решения. И въпросът не е в измислена агресия от страна на ИИ, а в тези, които искат да получат контрол над нея и да дадат указания на световната общност от нейното „лице“.