Странен феномен сее смърт из цяла България! Най-страшно е в тези 8 области!

Странен феномен сее смърт из цяла България! Най-страшно е в тези 8 области!

Над 7% от случаите на пациенти с инфаркт на миокарда, настанени в болници, завършват фатално. Това показват данните от проучване на Националния център за обществено здраве и анализи, предоставени на „Индекс на болниците“.

Данните са от 2018 и 2019 г. Починалите от инфаркт в Търговище са три пъти повече от тези в София-град.

През 2019 г. високи нива на смъртност след инфаркт са отчетени в областите Шумен, Смолян, Разград, Кюстендил, Кърджали, Добрич, Видин и Бургас. Съответно с ниски нива са областите Благоевград, Варна, Пловдив, Силистра и Ловеч.

Източник: Националния център за обществено здраве

Според данните, в част от областите се наблюдава почти удвояване на процента починали през 2018 и 2019 г, например в Търговище от 8,4% в едната година, достига до 14, 3% на следващата. В област Добрич тенденцията е за спад, от 16,1%, спада до 12,7%.

Друг рисков фактор е застаряването на населението. По данни на НСИ за 2019 г. над 33% от населението в страната е над 64 години, съотнесено към това между 16 и 65.

Източник: Националния център за обществено здраве

Сред седемте региона, които са с най-ниска болнична смъртност от остър инфаркт обаче, три имат по-висок процент на застаряващо население от средния за страната. Най-ниската смъртност пред 2019 г. от остър инфаркт е регистрирана в Монтана с 44.3% население над 64 години, следва Силистра, където застаряващото население е 39.5% и Ловеч, където то е 45.4%.

Налице е и обратният феномен – области с по-малък процент на застаряващо население да имат по-висока болнична смъртност от средната за страната. Такива са Кърджали – със застаряващо население от 31.9%, Бургас – с 30.9%. Има и региони, като Видин, където процентът на населението над 64 години (51.6) е успореден на високия болничен леталитет (12.4%).

Източник: Блиц