Етикет: Световноизвестен медиум призна: Починалите виждат погребението си!

  • Световноизвестен медиум призна: Починалите виждат погребението си!

    Световноизвестен медиум призна: Починалите виждат погребението си!

    Темата за задгробния живот е била една от най-актуалните за човечеството винаги, знаем от Е-новини. Тя е вълнувала предците ни още преди хилядолетия и днес продължава да поражда у нас множество въпроси. И макар науката да е напреднала много, все още не може да се каже със сигурност какво става с нас, когато тялото ни…