Зеленият чай кара раковите клетки да се самоунищожават

Зеленият чай кара раковите клетки да се самоунищожават

Учени от САЩ, по време на проучване, откриха, че зеленият чай съдържа летливо вещество, което кара раковите клетки да се самоунищожават. Последните започват да произвеждат p.53 протеинови молекули.

Отбелязва се, че поради мутации, възникващи в гена p.53, се появяват много различни злокачествени тумори. Освен това при такива обстоятелства новообразуването е практически невъзможно да се потисне чрез химиотерапия.

В някои случаи генът не се засяга, но активността му започва да намалява поради промени, наблюдавани при други участници в ДНК. Учените цитираха примера на гена MDM2, който предпазва здравите клетки от спонтанна смърт. Той неутрализира така наречените „допълнителни“ p.53 протеинови молекули. Американски експерти отдавна се опитват да разберат как да активират отново този елемент и да доставят други гени.

Като част от нова научна работа изследователите предполагат, че тази роля може да играе веществото EGCG, което се съдържа в зеления чай и други растителни храни. Елементът е доста мощен антиоксидант, способен да потиска възпалителните процеси в тялото.

Биолозите установиха, че EGCG активно взаимодейства с p.53. Този протеин се активира отново, като по този начин се задейства саморазрушаването на раковите клетки.