Бърз тест: Провери кое кълбо на мозъка ти е по-развито!

Бърз тест: Провери кое кълбо на мозъка ти е по-развито!

Човешкият мозък се състои от две полукълба – ляво и дясно, които изглеждат почти идентични.

Но в действителност, всяко полукълбо има специфични функции, с които възприемаме света и следователно двете от тях реагират по различен начин на реалността.

Този тест има за цел да определи коя страна на мозъка доминира – лявата или дясната. Хвърлете бърз поглед на снимката.

Тест с коне* Ако първото нещо, което виждате на снимката, е пейзажът, то при вас доминира лявото полукълбо на мозъка.

* Ако първо видите конете, значи доминира дясното полукълбо на мозъка.

Какво означава това?

Ляво полукълбо. Основна сфера на специализация на лявото полукълбо е логическото мислене и до неотдавна учените приемаха това полукълбо за доминиращо. Реално обаче е водещо само при изпълнение на следните функции: езикови способности, аналитично мислене, буквално разбиране на думите, последователна обработка на информацията, математически способности. Контролира движенията на дясната половина на тялото.

Дясно полукълбо. Основна сфера на специализация на дясното полукълбо е интуицията. По правило не се счита за доминиращо. То обаче отговаря за изпълнението на следните функции: обработка на невербалната информация, пространствена ориентация, музикалност, въображение, художествени способности, емоции, секс, мистика, мечти, паралелна обработка на информацията. Контролира движенията на лявата половина на тялото.