Киприянова молитва против уроки и зли сили за четене вкъщи

Киприянова молитва против уроки и зли сили за четене вкъщи

Доскоро Киприяновата молитва бе сред богослужебните текстове, които се изричат само от свещеник. Днес Църквата не е така категорична. Вече се допуска четенето й от вярващите, за да се окаже навременен отпор на злите сили, уроки и магии. Сега има голяма нужда, защото и магиите се практикуват безразборно.

Предлагаме осъвременен текст на Киприяновата молитва за четене у дома.

Молитвата на св. Киприян
(пълен текст на разбираем език)

Към теб се обръщам, Господи, и моля за твоята милост!
Исусе, Господи, Владико, Боже – Ти, който владееш и държиш всичко на Света.
Ти си благословен Цар на всички царе и Господар на всички господари.
Славя Тебе, Господи! Тебе, който си заобиколен
от лъчистата светлина на хиляди, на милиони ангели, светци и архангели.
Отправям моление към Теб аз, Киприян. Смирен съм и те почитам.
Преди не те познавах, Господи.
Нито Тебе, нито Чудесата ти, нито Силата ти, Господи
– Ти, който държиш всичко – Вседържителю.
Аз бях недостоен, Господи, но ти ме повика при себе си
и ме благослови за нов живот.
Ти ми даде да живея в любов и смирение пред Теб,
послушен и благодарен за Твоето Милосърдие.
И ти, Господи, ми дари благодат
– да разпръсквам магиите, където и да вилнеят.

Киприянова молитва, Киприянов молебен
Киприян и Иустина

Аз бях с много грехове и сляп за Твоята Благодат, Господи,
но ти ме върна в твоето Лоно като ми показа Твоята сила и Твоята воля.
Аз отклонявах облаците и те не пускаха дъжда.
Аз земята завързвах и тя не даряваше плод.
Лозята не се раззеленяваха, клонките не цъфтяха,
Класът не се пълнеше и стадата не даряваха мляко.
Грозде не се роди, животните не се плодиха.
Забраних на морските риби за плуват
и на небесните птици – да летят.
Аз правех така, че мъжете да не бъдат с жените си,
Женените напразно да чакат, без да им дам зачатие.
Правех да не се срещат братя и да се разделят семейства.
Обръщах зимата в лято и обратно.
Ти показа силата Си пред пророка Илия.
Моля те, Господи, забрани всяко чародейство и всички лукави бесове,
които отклоняват човека към греха и самите грях творят.
Ти, Боже, със силата Си забрани!
Боже Милостив, Силен и Велики,
Благоволи да позволиш на недостойния Киприян да бъде съпричастен с Твоето стадо.
Моля те, Боже, който държи това моление в дома си и при себе си,
сътвори желаното от просещия.

Сега те моля Боже, да приемеш моята молитва.
Тя е смирена и изпълнена с почитание към тебе.
Господи, отнасям се със следното моление:
Затвърди вярата на слабия!
Укрепи духа на безсилни!
Вразуми отчаяния и приласкай всеки, призоваващ Светото ти име!
А аз моля най-смирено: нека всеки дом и всяко място,
и най-вече православните християни
да бъдат предпазени от всякакво чародейство, било то от лукав човек или от бесове.
Нека се изчете тази молитва над главата на човека или в дома му
и да се развържат връзките му със зли духове.
Нека бъде освободен от завист, ревност, лицемерие!
Да бъде защитен от ненавист, отравяне и езическа зараза,
от всяко зло, от всякакви заклинания и клетви.
Който изрече тази молитва в своя дом,
да бъде спасен от всякакви дяволски посегателства,
от зла отрова, от лукави хора,
от клетви и заклинания, от всякакви магии и чародейства.
Нека избягат от него бесовете и да отстъпят злите духове.

Стори така, че страдащите от лош дух, от зли сили, омагьосани от магия,
завързани от заклинания твои люде – вярващи да се освободят от злото в Твое име!
Направи тъй: човекът, който изрече тази молитва,
изпълнен с вяра и благоговение през Тебе,
Да се освободи от вси зли сили!
В името на Отеца и Сина и Св.Дух!

Бог мой, Ти, който имаш власт над Небето и над Земята.
В Твоето има и заради благостта на Сина Твой, Бога наш Исус Христос,
Послушай днес и сега молението на тези вярващи
(трите имена, на когото се чете)
и му помогни да се противопостави на дяволските козни.
Както восъкът се топи на огън,
тъй да загинат всякакви магии и заклинания на Лукавия
от лицето на човека, за когото се застъпвам.

В Тебе вярваме, Боже, на Тебе се покланяме и Тебе молим:
Защити ни, съхрани ни, опази ни, Господи,
От всяко лукаво въздействие и магия от зли хора.
В Твоето Свято Име аз заповядвам и прогонвам всички зли духове от Лукавия,
всеки зъл човек, всяка магия, всяко заклинание,
всяко урочасване и всяко докосване дяволство.

Моля те, Господи, отведи злото от тези твои раби (името/ имената)
и от домовете им, и от потомството им, и от нивите им, и от стоката им,
и от работата им, и от всичко тяхно,
което може да е било урочасано и омагьосано.
Моля те, Боже, отведи раба твой от всяко зло,
отдели го от всичко, що не иде от Тебе и от Твоята милост.

Боже, направи тъй, че тези раби, за които се молим,
и които са завързани с магия, написана на седемдесет и два езика,
и които са омагьосани целогодишно с черна магия –
самите те, и домовете им, и потомците им,
направи тъй, че да се освободят,
Веднага щом се изрече това моление с вяра в Тебе!
Освободи ги от всяко зло, от болест, от магия!
Освободи ги от уроки и сатанинска злоба.
Развържи, Боже, твоите послушни деца и ги освободи.

Пред теб се е изправил и се моли смиреният Киприян.
Моля се, осланяйки се на силата на свещения животворен кръст.
Този кръст гони всяко зло, дава отпор на всяка вража сила.
Този кръст е нашето спасение.
Моля те, Боже, разпръсни магията от тези твои смирени раби,
от което и място магията да е изпратена.
Премахни магия, която е подхвърлена на прага!
Премахни магия, която е скрита в кожа от риба или змия,
или в човешка кожа.

Да се премахне всяко лукаво деяние,
Загнездено в очи или в очи, в коса или брада.
Да се премахне от постелята и от дрехите,
От ноктите, от кръвта и от водата.
Премахни магия, която е скрита в море и в земя,
в гора или в корените на дърво, нека се разпръсва като дим!

Премахни магия от нивите и от градините,
от листата на растенията, от тревата,
Моля се да се премахне всяка магия, написана с мастило.
Нека се премахне всяка магия, в която е използвана човешка кръв
Или кръв от животно или добитък.
От каквото и да е изготвена тази магия,
да се махне от тези твои раби като дим!

Щом е магия, завързана с много възли, нека се изпари!
Ако е магия, направена с кости, нека се изпари!
Ако е магия, прокарана през иглени уши, нека се изпари!
Ако е магия, хвърлена в кладенеца, нека се изпари!
От каквото и друго да се съставена, нека се отвържат тези Божии раби
от всяко въздействие на Нечистия и домовете им да се очистят от демонските сили.

Нека се махне всяко злодеяние от мозъка и под мозъка,
От раменете и между плешките,
От мускулите и от коленете,
От краката и от ръцете,
От черва, кости и жили,
От стомаха!
Да се премахне всякакво дяволско действие
Върху злато и сребро, върху мед и желязо,
В олово и върху восък.
Да се премахне от виното и бирата,
От хляба и плодовете твои.
Да се премахне всяка дяволска умисъл против човека,
От морските и летящите твари,
От животните и насекомите,
От звездите и от луната,
Отвсякъде да се изчисти!
Така щото с дълбоко упование да рекат:
Господ е наш хранител и няма да се уплашим от каквото и да е зло.
Ти си с нас и твоята десница ни успокоява.
Господ е наш Закрилник, Той ни помага, помага, помага!
Няма да се уплашим от кое да е зло, щото, Господи, Ти си с нас.
И твоят жезъл и десница ни спасяват.

Господи Вседържителю! Творецо на всичко около нас!
Създателю на видимия и на невидимия свят!
Моля те, чуй молитвата на смирения Киприян,
Който се застъпва за тези твои раби, засегнати от зла сила.
Чуй молението и простри мощта си над тези вярващи!
Чуй молението и обърни милостивия си взор към тези вярващи!
Изпрати на молителите силен, добър, свят ангел,
който да пази тленното тяло и святата душа от всякакви посегателства,
от всякакви злонамерености, от всякакви атаки.

Нека този ангел отблъсква всичко, що атакува тези твои вярващи.
За да могат те да живеят в здраве и в твоите блага,
като те славят като на Избавите и като Изкупител на всичките ни грехове.
Изпращаме молитвата чрез свещеномъченика Киприян.
Молим смирено за помощ.
Когато и да се изрече тази молитва – през деня или през нощта,
в който и част да се изрекат свещените думи,
те обезсилват злите сили, противопоставени на Бога.

Господи, помилвай и помогни на тези вярващи.
Нека повече не ги докосва ни магия, ни лукавство.
Нека бъдат защитени и в нощен час, и на дневна светлина.
Съхрани тези хора във въздуха и във водата,
в гората и в градината,
в домовете им и на работното им място.
Съхрани ги от бесове и зли сили, от духовете на злобата.
Аз, светия Киприян, се моля да загине всяко зло,
всеки Божий враг, всички бесовски сили.
Вярващите в Господ да не ги лови магия и чародейство,
да не ги лови злоба и зла сила.

Призовавам в помощ силите небесни от чиновете:
архангелите Рафаил, Михаил, Уриил, Гавриил и другите.
Призовавам ангела, който е пратен от тебе да се грижи за тези вярващи.
Нека се посрами лукавството дяволско.
Господи! Ти си Всемогъщ и Всемилостив.
По силата на тази молитва, отправена чрез светия мъченик Киприян, съхрани … (името).
(три пъти)
Слава Тебе! Благодарим! Амин!

Източник: chudesa