Етикет: Киприянова молитва против уроки и зли сили за четене вкъщи

  • Киприянова молитва против уроки и зли сили за четене вкъщи

    Киприянова молитва против уроки и зли сили за четене вкъщи

    Доскоро Киприяновата молитва бе сред богослужебните текстове, които се изричат само от свещеник. Днес Църквата не е така категорична. Вече се допуска четенето й от вярващите, за да се окаже навременен отпор на злите сили, уроки и магии. Сега има голяма нужда, защото и магиите се практикуват безразборно. Предлагаме осъвременен текст на Киприяновата молитва за…