Разпостранете! Адвокат обясни какво да направим, ако ни принуждават да се ваксинираме

какво да направим ако ни принуждават да се ваксинираме

КАКВО ДА НАПРАВИМ, АКО НИ ПРИНУЖДАВАТ ДА СЕ ВАКСИНИРАМЕ?

В никакъв случай не отказваме ваксинацията, а просто изискваме следните документи, разбра 365 Новини:

– Сертификат за качество на продукта.
– Информация за производителя на лекарството.
– Документи с лицензите на производителя на лекарството:

а) извлечение от Единния държавен регистър за юридическите лица.

б) документи за допуск и акредитация на дружеството.

в) действащи лицензи на компанията.

– Сертификати за изпитания на препарата.
– Странични ефекти на препарата.
– Застраховка и нейния размер, ако изникнат нежелани последствия.
– Документи на лицето, което ваксинира:

а) обучение

б) атестация

в) допускане до работата

д) медицинска книжка

в) удостоверение за отсъствие на COVID19

След предоставяне на ВСИЧКИ документи, трябва да вземем 1 образец от лекарството за анализ срещу подпис, след което да го изпратим за химически анализ в лабораторията.

След това задължително трябва да вземем писмено заявление, че нищо няма да ни се случи след инжекцията.

След като всичко ни бъде предоставено можем да заявим, че отказваме ваксинацията, тъй като виждаме риск за своето здраве!

Адв. Кирил Петров, фейсбук