Шофьор ще заплати рекордните 3500 лева за винетка

Шофьор ще заплати рекордните 3500 лева за винетка

Шофьор ще заплати рекордните 3500 лева за елекронна винетка, защото сбъркал номера си при закупуването й онлайн. Той има регистрирани 50 нарушения само в рамките на 3 месеца, за които той разбира от екип на БГТОЛ. Мъжът ще трябва да плати огромната сума, ако иска да бъде освободен от административнонаказателна отговорност. За драстичния случай съобщи омбудсманът Диана Ковачева.

Ковачева сезира вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов за множеството жалби до институцията, в които граждани търсят съдействието й, за наложени компенсаторни такси заради допусната грешка в изписването на регистрационния номер на автомобила при закупуване на е-винетка. Проблемът е, че тези шофьори на МПС разбират, че многократно са регистрирани като нарушители, едва когато бъдат спрени от екипи на БГТОЛ. По този начин те са приравнявани със случаите, при които изобщо липсва платена пътна такса, пише trafficnews.bg.

Омбудсманът настоява пред министър Караджов да бъде преустановена неправомерната практика по събиране на компенсаторни такси. А нарушителите да бъдат уведомявани своевременно за наложените им глоби, включително да се прави и необходимата преценка за маловажен случай, съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

„Смятам тази практика за недопустима – регистрират се нарушения и съответно се налагат многократно компенсаторни такси, без съответните водачи на моторни превозни средства да подозират за това. В дадения пример водачът на превозното средство следва да заплати 3 500 лв., ако иска да бъде освободен от административнонаказателна отговорност“, категорична е Диана Ковачева.

Овен това тя акцентира върху факта, че липсва публичност и прозрачност за събраните и разходвани парични средства от компенсаторни такси.

Проф. Ковачева припомня, че в тази връзка омбудсманът неколкократно пише препоръки към председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) – при налагане на санкции за липса на винетка, собственикът на лекия автомобил да бъде уведомен своевременно, но тези препоръки остават без резултат.

„От АПИ заявяват, че на сайта на bgtoll.bg, секция „Проверка на нарушения“, може да бъде извършена проверка за нарушения на потребители на платената пътна мрежа. Уверяват, че стриктно спазват регламентацията в законовата и подзаконова нормативна уредба относно реда и начина на уведомяване на водачите на пътни превозни средства при установени нарушения, свързани с неизпълнение на задълженията им за заплащане на изискуемите такси при преминаване по платената пътна мрежа“, посочва общественият защитник.

Диана Ковачева допълва, че е обърнала внимание на Агенцията и върху съдебната практика, с която се отменят наказателни постановления на началник отдел „Контрол и правоприлагане“ в Националното тол управление и АПИ вече е осъдена да заплати съдебните разноски.

„В случай на погрешно изписване на регистрационен номер съдът приема /Решение № 400 от 8.07.2020 г. по а.н.д. № 343/2020 г. на Районен съд – Пазарджик/, че става въпрос за маловажен случай по смисъла на чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. Преценката за „маловажност“ следва да се прави на база фактическите данни по всеки конкретен случай. При грешно изписване на регистрационен номер е налице заплатена винетна такса и това е от съществено значение, тъй като не може да се третира по един и същи начин лице, което никога не е заплатило такава с лице, което е заплатило и неволно е изписало грешно номера на превозното средство. От това не би могло да настъпят каквито и да са вредоносни последици или щета за държавата, респ. фикса“, посочва омбудсманът.

Проф. Ковачева пише, че вече е отправяла препоръка към АПИ да предприемат действия – преди налагане на глоби, административнонаказващият орган да прави преценка дали е налице маловажен случай.

„Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗАНН: „За маловажен случай на административно нарушение наказващият орган не налага наказание на нарушителя, като го предупреждава писмено, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизането в сила на предупреждението, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание“, цитира разпоредбата омбудсманът.

Позицията на АПИ обаче е, че несъответствието между данните на превозно средство, с което е ползвана платената пътна мрежа и за което е заплатена съответната пътна такса, представлява нарушение, по отношение на което се прилагат правилата на ЗДвП.

Проф. Диана Ковачева е категорична и че е необходима законодателна промяна – ясен, бърз и справедлив механизъм за възстановяване на недължимо платените суми вследствие на сгрешени е-винетки.

Подчертава, че направената м.г. промяна в Закона за пътищата дава възможност за корекция на данните на е-винетката занапред, но не решава проблемите на потърпевшите с вече платените преди корекцията глоби, заради което им се отказва връщане на внесените суми, което според омбудсмана е недопустимо.

„Смятам че по този начин грубо се нарушават правата и интересите на гражданите. На практика усвояването по този начин на средства е неоснователно обогатяване, като аргументите ми са същите като посочените по-горе мотиви на съда – при грешно изписване на регистрационен номер е налице заплатена винетна такса“, аргументира позицията си омбудсманът.

През януари 2022 г. са купени 499 019 електронни винетки за над 35,5 млн. лв. Традиционно най-предпочитани са годишните електронни винетки. От тях са купени 336 492 бр. на стойност над 32,6 млн. лв. На следващо място са седмичните винетки – 109 563 бр. за близо 1,6 млн. лв. Следват месечните – 25 410 бр. за над 762 хил. лв., уикенд винетките – 23 455 бр. за около 234 хил. лв., и тримесечните винетки – 4099 бр. за над 221 хил. лв.

Как се купува

През февруари изтичат 560 183 годишни е-винетки. Шофьорите могат да проверят валидността им и да купят нова на www.bgtoll.bg и мобилното приложение БГТОЛ.

На интернет страницата на BG TOLL от бутона „Проверка на винетка“ след въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, всеки може да получи информация за крайния срок на електронната винетка, независимо откъде е купена – от търговски обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

Предвид епидемиологичната обстановка с Covid-19 Националното тол управление апелира потребителите при купуване на е-винетка да използват сайта или мобилното приложение. Електронни винетки могат да бъдат купени и през останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишета има на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са близо 500.

Електронни винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“.

За какво да внимаваме

При купуването на е-винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане за електронната винетка. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата винетна такса за съответния автомобил.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква – „О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.